Vårt ansvar - ett hållbart lantbruk!

För oss är det en självklarhet att ta hand om vår jord. Vi som företag måste vara extra duktiga på att se våra brister och göra så mycket som möjligt för att ge tillbaka till naturen. Vi lever av naturen och vi måste ha ett hållbart sätt för odling på våra åkrar och för våra djur och medmänniskor. 

Vi kan säga det redan nu, vi vill inte påstå att vi är bäst på allt. Förmodligen finns det saker vi kan göra ännu bättre. Hur kan vi t.ex. engagera oss än mer i produktionen av våra förpackningar, se till att de tas fram på ett för naturen bästa sätt? Kan vi göra våra transporter mer miljövänliga? Det är dessa och andra frågor vi behöver uppmärksamma och förstå så att vi kan ta nästa steg i rätt riktning och agera i framkant för ett hållbart lantbruk. Tillsammans med våra lantbrukare, som också är våra ägare, försöker vi ständigt hitta nya sätt att bidra till en bättre värld. Men vi sitter inte på alla svaren och tar tacksamt emot dina idéer och förslag. Tveka inte på att höra av dig till oss. Tyck till! Förbättra!

Nedan kan du läsa några exempel på åtgärder där vi bidragit till ett hållbarare samhälle. Fler ska det bli!

Rapsolja

Ett exempel på åtgärder är vårt arbete med palmolja. Palmolja är världens mest använda vegetabilolja som används som råvara i en stor mängd produkter, det är i grunden en väldigt bra livsmedelsingrediens. Den är däremot starkt ifrågasatt ur ett hållbarhetsperspektiv, framförallt ekologiskt och socialt. Cerealia och Lantmännen har sedan 2011 köpt RSPO certifikat för våra volym för att bidra till en mer hållbar produktion. Sedan 2014 har vi i START lyckats ersätta användning av palmolja med andra vegetabiloljor, i huvudsak med svensk rapsolja.

Biopannorna i Järna 

Biopanna Iris

I Järna producerar vi frukostprodukter baserade på svensk havre. Produktionen lämnar stora mängder skal som inte kan användas som livsmedel och som tidigare har kastats. Sedan ett antal år tar vi vara på skalen och eldar i två pannor på vår anläggning. Ångan som produceras förser inte bara vår anläggning med energi utan värmer också ca 1400 bostäder i Järna. Vi minskar utsläppen av fossil koldioxid med ca 7500 ton per år.

Bild: restprodukten havreskal blir bränsle i den effektiva ångpannan Iris.

Ansvar från jord till bord

På lantmannen.se hittar du mer information om vårt ansvar från jord till bord - om våra utmaningar, om vad vi jobbar med just nu och om vad vi åstadkommit. 

Läs mer om vårt ansvar från jord till bord på lantmannen.se.