Tävla med START! och vinn Pickleballracketar

Tävlingen är avslutad, vi kontaktar vinnarna via mail. 

Tävlingsregler

Villkor för STARTs tävling "Tävla och vinn Pickleballracket" för konsument

1. Tävlingen pågår den 4 mars 2024 till och med den 12 maj 2024. Bara bidrag som inkommit under de datum som tävlingen pågår kommer att tas med i uttagningen av vinnare.

2. Arrangör är START, Lantmännen Cerealia AB, Box 30192, SE-104 24 Stockholm. Vid eventuella frågor kontakta START via e-mail: konsumentkontakt.start@lantmannen.com eller tel: 020 – 84 84 84.

3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Anställda eller representanter för Lantmännen Cerealia AB eller deras familjer får inte delta i denna tävling. 

4. De tävlande ska fylla i formuläret på https://www.startfrukost.se/tavla-och-vinn-pickleballracket/ för att delta i tävlingen.

5. Vinsten utgörs av två (2) START-pickleballracketar från Stiga (värde ca 1400 kr). Totalt tävlas 5 stycken vinster ut.

6. Endast tävlingsbidrag som inkommit via formuläret på https://www.startfrukost.se/tavla-och-vinn-pickleballracket/ kommer att godtas. Genom deltagande i tävlingen accepterar deltagaren att START har rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget samt namn på vinnare på sina egna plattformar. Med plattformar avses STARTs hemsida, Facebook och Instagram.

7. Varje deltagare kan enbart delta och vinna en gång under hela tävlingens gång. 

8. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen.

9. START ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga digitala/elektroniska bidrag och dessa kommer inte att godtas i tävlingen.

10. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt söndagen 12 maj 2024 för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från START. Det enligt juryns mening mest kreativa bidraget vinner. Juryns beslut kan inte överklagas.

11. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

12. Vinnarna meddelas personligen av START. Vinnarna meddelas senast den 12 juni 2024. 

13. Deltagarnas personuppgifter kommer att användas i syfte att genomföra tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av anmälningar, offentliggörande av vinnaren, information till vinnaren om vinsterna och distribution av vinster. START kommer att behandla deltagarnas kontaktuppgifter och tävlingsbidrag för ändamålet att administrera tävlingen. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter i vår integritetpolicy.

14. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. För det fall den i punkt 5 angivna produktvinsten inte är tillgänglig, har START rätt att ersätta vinsten med en alternativ produkt som har motsvarande värde.

15. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa villkor.